Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Sokołowski

Usługi

Zakres usług - Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Sokołowski

Moja Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w rozwiązywaniu wszystkich problemów prawnych, które mogą wyniknąć na gruncie niżej wskazanych dziedzin prawa. Oferuję fachowe doradztwo oraz kompleksowe prowadzenie sprawy przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej w Polsce. W ramach oferowanej pomocy udzielam porad prawnych, sporządzam i opiniuję umowy i inne dokumenty oraz reprezentuję interesy moich klientów przed instytucjami do tego powołanymi. 


Wysokość wynagrodzenia za wszystkie świadczenia prawne jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem. Na jego wysokość wpływa potrzebny nakład czasu pracy, złożoność i skomplikowanie problemu prawnego, czasu trwania sprawy i rodzaju współpracy. Z uwagi na różnorodny charakter spraw i stanów faktycznych nie możemy podać cennika, w którym konkretnie wskazalibyśmy stawki za prowadzenie danej kategorii spraw. W tym miejscu przypominamy jednak, że zwrócenie się z zapytaniem o wycenę sprawy jest bezpłatne i do tego Państwa zachęcamy.

Prawo cywilne

Świadczę usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności z prawa rzeczowego i zobowiązań. Udzielam pomocy prawnej w postępowaniu procesowym i nieprocesowym. Sporządzam pozwy, wnioski, pisma procesowe oraz reprezentuję klientów przed sądami we wszystkich instancjach.

Obsługa przedsiębiorców

Oferuję doraźną i stałą obsługę prawną jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek prawa handlowego. W ramach proponowanej pomocy tworzę i opiniuję umowy, prowadzę konsultację i udzielam porad prawnych oraz reprezentuję moich klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Prawo handlowe i gospodarcze

Moja Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawnych wynikłych na kanwie niniejszej dziedziny prawa. Sporządzam wnioski do KRS oraz umowy spółek, udzielam porad prawnych z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów prawa handlowego oraz pomagam w ich przekształceniach.

Prawo rodzinne

W ramach niniejszej dziedziny prawa w szczególności prowadzę sprawy o rozwód i separację, ustalenie władzy rodzicielskiej, alimenty, ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz o podział majątku wspólnego małżonków. Oferuję kompleksowe doradztwo i wysokie zaangażowanie w prowadzenie powierzonej mi sprawy.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe w największym skrócie reguluje zasady sukcesji majątku po zmarłym spadkobiercy. Codziennie prowadzę sprawy dotyczące testamentu, zachowku, działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, wydziedziczenia,  niegodności dziedziczenia oraz wiele innych. Zapraszam do nawiązania kontaktu.

Prawo upadłościowe

Specjalizuję się w prowadzeniu wszystkich spraw z zakresu prawa upadłościowego. Sporządzam wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentuję dłużników w tym postępowaniu. Prowadzę sprawy o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców. Reprezentuję upadłych i wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

Znaki towarowe

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu rejestracji znaków towarowych. Zajmuję się przeprowadzeniem całego postępowania, aż do osiągnięcia wyżej wskazanego skutku. Jeżeli zatem potrzebujecie wsparcia prawnego z tego zakresu – zapraszam do kontaktu.

Poszukujesz pomocy prawnej w Gdańsku lub okolicach?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji w zakładce „kontakt” znajduje się formularz kontaktowy, adres e-mail oraz numer telefonu.