Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Sokołowski

SPRAWY SPADKOWE GDAŃSK

STRONA GŁÓWNA / SPRAWY SPADKOWE GDAŃSK

Sprawy spadkowe Gdańsk - pomoc prawna w sprawach spadkowych

Sprawy spadkowe Gdańsk, to jedna z kluczowych specjalizacji mojej Kancelarii. Problemy prawne z zakresu prawa spadkowego prędzej czy później dotkną każdego z nas. Śmierć osoby bliskiej, niezależnie od negatywnych emocji, wywołuje również skutki na gruncie prawa spadkowego. Od tego momentu aktualizują się zagadnienia związane chociażby z przyjęciem lub odrzuceniem spadku, a następnie stwierdzeniem jego nabycia.

Rzetelne i fachowe doradztwo w sprawach spadkowych w Gdańsku

Prawo spadkowe, w największym możliwym skrócie, reguluje zasady przejścia praw (aktywa – majątek) i obowiązków (w tym zobowiązań – długów) ze spadkodawcy na spadkobierców. Przepisy Kodeksu cywilnego opisują również inne instytucje, które pozostają w związku z prawem spadkowym, chociażby zachowek czy wydziedziczenie.

Wyróżniamy dwa reżimy dziedziczenia – ustawowy i testamentowy. Ten pierwszy wchodzi w grę wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawi po sobie testamentu. Kodeks cywilny dokładnie opisuje zasady dziedziczenia, w szczególności krąg spadkobierców ustawowych i kolejność spadkobrania.

Jeżeli zmarły sporządził ważny testament, to spadkobranie winno się odbywać według zasad tam opisanych. W niektórych sytuacjach istnieje możliwość podważenia takiego testamentu, chociażby poprzez stwierdzenie jego nieważności z uwagi na wady oświadczenia woli testatora, które w konsekwencji przyczyniły się do niemożności skutecznego testowania w dniu sporządzenia testamentu (brak świadomości lub swobody, błąd, groźba).

Niezależnie od reżimu spadkobrania będę w stanie dostarczyć Tobie profesjonalne i fachowe usługi prawne z zakresu prawa spadkowego. Zajmę się wszystkimi formalnościami i pomogę Ci uporać się z komplikacjami. Dołożę wszelkich starań aby uporządkować Twoją sytuację i uzyskać możliwie korzystne rozstrzygnięcie.

Kompleksowe rozwiązania sprawy spadkowe Gdańsk

 

Jako adwokat oferuję kompleksowe rozwiązania z zakresu spraw spadkowych. Świadczę usługi prawne związane z całym procesem dziedziczenia majątku. Będę Cię wspierał na każdym etapie postępowania i dołożę wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje interesy. Od doradztwa prawnego po reprezentację w Sądzie, zapewniam pełne wsparcie w każdej sprawie spadkowej.

Służę swoim Klientom radą i pomocą w każdej sytuacji, aby ułatwić im proces dziedziczenia i zapewnić im bezpieczeństwo prawne. W szczególności prowadzę sprawy spadkowe dotyczące:

– dziedziczenia ustawowego;

– dziedziczenia testamentowego;

-testamentu;

– unieważnienia testamentu;

– niegodności dziedziczenia;

– wydziedziczenia;

– stwierdzenia nabycia spadku;

– zachowku;

– zapisu i polecenia;

– przyjęcia spadku wprost;

– przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza;

– odrzucenia spadku (zrzeczenie się dziedziczenia);

– zabezpieczenia spadku;

– sporządzenia testamentu;

– odpowiedzialności za długi spadkowe;

– dziedziczenia gospodarstw rolnych.

Na jaką pomoc możecie Państwo liczyć w sprawach spadkowych – sprawy spadkowe Gdańsk

 

Sprawy spadkowe potrafią być skomplikowane i wielowątkowe. Pomoc prawna z zakresu prawa spadkowego może mieć charakter przedsądowy i sądowy – w zależności od konkretnych okoliczności faktycznych.

W pierwszym rzędzie przeanalizuję Państwa dokumenty i zadam wiele pytań dotyczących sprawy. Wszystko po to, aby odtworzyć stan faktyczny i zaproponować efektywne rozwiązania natury prawnej.

W niektórych sprawach spadkowych wystarczające będzie doradztwo prawne i przygotowanie określonego dokumentu. Niekiedy jednak reprezentacja przed Sądem będzie niezbędna – dla uregulowania Państwa sytuacji prawnej.

Wówczas przygotowuję niezbędne dokumenty, w szczególności pisma procesowe i reprezentuję Państwa interesy na sali sądowej – w razie potrzeby we wszystkich instancjach.

Zawsze dopasowuję rodzaj pomocy prawnej do konkretnej sprawy. Poszukuję rozwiązań, które możliwie w najszybszy sposób przyczynią się do realizacji celów. Unikam długotrwałych procedur sądowych – w miarę możliwości poszukując polubownych metod rozwiązywania sporów.

Adwokat od spraw spadkowych prowadził w przeszłości wiele spraw z zakresu prawa spadkowego i niekiedy uda mu się wypracować porozumienie – uświadamiając drugą stronę sporu o potencjalnych ryzykach związanych z postępowaniem sądowym.

Sprawy spadkowe Gdańsk – jak uzyskać zachowek?

Sprawy o zachowek pojawiają się często w obrocie prawnym i stanowią istotną część mojej praktyki z zakresu prawa spadkowego. Nadaję im duże znaczenie, ponieważ w mojej ocenie przywracają elementarną sprawiedliwość w zakresie spadkobrania.

Możliwość rozporządzenia przez spadkodawcę majątkiem zgromadzonym za życia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka. Istnieją jednak przypadki, w których przepisy muszą w równie doniosły sposób zabezpieczyć interes najbliżej rodziny spadkodawcy.

Z tego też powodu w polskim systemie prawa spadkowego istnieje instytucja zachowku, która umożliwia najbliższym krewnym dochodzenia swoich praw w razie pominięcia ich w testamencie. Krąg osób uprawnionych z tytułu zachowku został jednak uregulowany dość wąsko, a stanowią go: zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy, o ile byliby oni powołani do spadku z mocy ustawy.

Roszczenie o zachowek jest tak naprawdę roszczeniem o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, która odpowiada wartości połowy lub dwóch trzecich udziału spadkowego, który dana osoba otrzymałaby w razie dziedziczenia ustawowego. Istnieją również pewne wyłączenia, przez które dana osoba może zostać pozbawiona zachowku.

Instytucja zachowku jest jednak dość skomplikowana. Należy brać pod uwagę takie kwestie jak dokonane przez spadkodawcę darowizny, wydziedziczenie czy niegodność dziedziczenia. Z tego też powodu w każdej sprawie o zachowek warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który w chłodny i opanowany sposób spojrzy na wszelkie kwestie oraz zaproponuje najlepsze w danej sprawie rozwiązanie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w kwestii zachowku lub w jakiejkolwiek innej sprawie związanej ze spadkiem skontaktuj się ze mną.

Kancelaria Spadkowa Gdańsk

Sprawy o niegodność dziedziczenia

Niektóre osoby – z uwagi na ich szeroko rozumianą postawę wobec spadkodawcy – nie powinny brać udziału w dziedziczeniu majątku. Instytucja niegodności dziedziczenia ma sprzyjać realizacji wyżej wskazanego stanu rzeczy – wyłączając od spadkobrania osoby, które negatywnie zachowywały się względem spadkodawcy.

Jako adwokat prowadzę tego rodzaju sprawy. Przeanalizuję Państwa sprawę i podejmę się niezbędnych czynności zmierzających do uznania za niegodnego jednego ze spadkobierców.

Spadkobierca może być uznany przez Sąd za niegodnego, jeżeli:

– dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;

– podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

– umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Spadkobierca uznany za niegodnego zostaje wyłączony od dziedziczenia i jest traktowany tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku.

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Należy również pamiętać, że spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące instytucji niegodności dziedziczenia – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie sprawy spadkowej adwokatowi – sprawy spadkowe Gdańsk

Adwokat od spraw spadkowych wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie na potrzeby prowadzenia Twojej sprawy. Każdej sprawie spadkowej poświęcam dużą uwagę. Nie dzielę klientów na mniejszych i większych i zawsze z takim samym zaangażowaniem prowadzę każda sprawę.

Jeżeli borykasz się z problemami prawnymi z zakresu prawa spadkowego i poszukujesz w Gdańsku adwokata, który poprowadzi Twoją sprawę spadkową – skontaktuj się ze mną. Na spotkaniu w mojej Kancelarii Adwokackiej przeanalizuję wszystkie okoliczności Twojej sprawy i nakreślę Ci wstępną taktykę działania.

Zobrazuję Ci przebieg postepowania i ewentualne zagrożenia, na które możemy napotkać w Sądzie. Jeżeli dostrzegę szansę na polubowne załatwienie sprawy – również Cię o tym poinformuję. Wspólnie wypracujemy satysfakcjonujące rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie sprawy Pan prowadzi?

Rozwiązuję wszystkie problemy prawne, które mogą powstać na gruncie szeroko rozumianego prawa spadkowego.

Ile trwa prowadzenie sprawy?

Sprawy spadkowe prowadzę do końca - to jest do momentu uzyskania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

Ile kosztuje pomoc prawna w sprawach spadkowych?

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej wyceny. W każdym jednak przypadku wycena przygotowywana jest za darmo.

Jak nawiązać kontakt z Kancelarią?

Pozostawiam do Państwa dyspozycji trzy metody kontaktu, a mianowicie telefonicznie - 660-706-634, za pośrednictwem poczty email - kancelaria@adwokatmichalsokolowski.pl oraz przy użyciu formularza kontaktowego.

Poszukujesz pomocy prawnej w Gdańsku lub okolicach?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji w zakładce „kontakt” znajduje się formularz kontaktowy, adres e-mail oraz numer telefonu.