Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Sokołowski

PRAWNIK NIERUCHOMOŚCI GDAŃSK

STRONA GŁÓWNA / PRAWNIK NIERUCHOMOŚCI GDAŃSK

Prawnik Nieruchomości Gdańsk

Prawnik nieruchomości Gdańsk - profesjonalne usługi prawne adwokata

Prawnik nieruchomości Gdańsk – doświadczacie Państwo problemów prawnych za zakresu prawa nieruchomości i poszukujecie w Gdańsku prawnika, który udzieli Wam wsparcia? Zależy Państwu na skorzystaniu z usług pełnomocnika, który z dużym zaangażowaniem i skrupulatnością przystąpi do rozwiązywania problemów dotyczących nieruchomości?

Nazywam się Michał Sokołowski i prowadzę rozległą praktykę zawodową z zakresu prawa nieruchomości. Wspieram klientów indywidualnych i biznesowych w przezwyciężaniu trudności natury prawnej z zakresu prawa nieruchomości. Proponuję sprawdzone i bezpieczne rozwiązania, które jednocześnie w najwyższym możliwym stopniu przyczyniają się do realizacji Państwa celów biznesowych.

Bezpieczeństwo i satysfakcja Klientów są dla mnie najważniejsze – prawnik nieruchomości Gdańsk

Prawo nieruchomości to wyjątkowo szeroka dziedzina prawa, która swoim zakresem obejmuje wiele aktów prawnych. Adwokat zajmujący się rozwiązywaniem problemów prawnych dotyczących prawa nieruchomości winien sprawnie poruszać się po wszystkich przepisach. Może się bowiem okazać, że dany problem będzie wywoływał skutki prawne w wielu płaszczyznach.

W szczególności prowadzę praktykę adwokacką z niżej wskazanych aktów prawnych:

– kodeks cywilny (reguluje zagadnienia związane z własnością nieruchomości, użytkowaniem wieczystym, dzierżawą, użytkowaniem, służebnościami itp.);

– ustawa o gospodarce nieruchomościami (reguluje zasady zarządzania i wykorzystywania nieruchomości skarbu państwa);

– ustawa o ochronie praw lokatorów (reguluje prawa i obowiązki wynajmujących i najemców nieruchomości);

– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

– ustawa o księgach wieczystych i hipotece;

– ustawa o własności lokali;

– ustawa prawo budowlane.

W ramach wsparcia prawnego prawnik nieruchomości Gdańsk możecie Państwo liczyć na kompleksowe rozwiązywanie wszystkich problemów prawnych, które mogą pojawić się na gruncie prawa nieruchomości. Oferuję wsparcie prawne we wszystkich wspomnianych dziedzinach prawa – analizując problem prawny przez pryzmat powyższych.

Profesjonalny pełnomocnik posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i narzędzia, aby sprawnie zidentyfikować źródło problemu i zaproponować rozwiązanie. Moim podstawowym celem jest całkowite wyeliminowanie problemu prawnego lub niedopuszczenie do sytuacji, w której problem prawny może pojawić się w przyszłości. Cenię sobie zadowolenie moich Klientów i dlatego dokładam wszelkich starań, aby spełnić ich oczekiwania.

Kompleksowa obsługa transakcji nieruchomości w Gdańsku – prawnik nieruchomości Gdańsk

Pomagam swoim Klientom w przeprowadzeniu transakcji zakupu, sprzedaży, wynajmu, dzierżawy nieruchomości. Podejmuję działania zmierzające do zabezpieczenia interesu mojego Klienta. Analizuję umowy, a następnie negocjuję poszczególne jej postanowienia – tak aby finalna wersja kontraktu była dla Państwa korzystna.

Załatwiam wszystkie formalności związane z transakcją, w szczególności przygotowuję umowę, udzielam porady prawnych oraz analizuję i interpretuję dokumenty i przepisy poszczególnych ustaw. Moim celem jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego dla stron transakcji, tak aby w przyszłości unikać sporów, które mogłyby powstać na tym tle.

Transakcje których przedmiotem jest nieruchomość mogą być skomplikowane i wielowątkowe, a w każdym przypadku są bardzo ważne – chociażby ze względu na wartość nieruchomości. Często zmieniające się przepisy prawne również stanowią duży problem dla stron transakcji. Prawnik nieruchomości Gdańsk jest zatem niezbędny na osób, które chcą bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić transakcję związaną z nieruchomością.

Swoją ofertę w tym zakresie kieruję zarówno do osób fizycznych (nieruchomości mieszkalne), jak i przedsiębiorców (nieruchomości komercyjne). Jako adwokat sprawnie poruszam się po przepisach dotyczących nieruchomości, w tym prawa własności, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, a także wcześniej wymienionych aktów prawnych.

Jako prawnik nieruchomości Gdańsk zajmuję się również rozwiązywaniem sporów prawnych z zakresu prawa nieruchomości. Prowadzę sprawy o zapłatę, odszkodowania, czy też dotyczące własności oraz zasiedzenia. Pomagam również swoim Klientom uzyskiwać decyzje administracyjne i pozwolenia, a także doradzam w kwestiach podatkowych.

Jeżeli planujecie Państwo dokonać transakcję, której przedmiotem będzie nieruchomość i chcecie skonsultować swoją sytuację – zapraszam do kontaktu. Od lat wspieram swoich Klientów z zakresu prawa nieruchomości.

Czym się zajmuje prawnik nieruchomości Gdańsk? Na jaką pomoc możesz liczyć?

Jako adwokat zajmuję się zagadnieniami związanymi z prawem nieruchomości. W szczególności udzielam porad prawnych (osobiście i online), sporządzam dokumenty (np. umowy) i reprezentuję swoich Klientów w toku postępowań sądowych i administracyjnych. Moim głównym zadaniem jest zabezpieczenie interesów moich Klientów. Powyższe osiągam poprzez profesjonalne doradztwo i dogłębną analizę stanów faktycznych.

W szczególności prowadzę sprawy dotyczące:

– zapłaty z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości;

– granic i sąsiedztwa;

– odszkodowań;

– prawa własności i posiadania;

– zasiedzenia nieruchomości;

– podatków i opłat związanych z nieruchomościami;

– ustanowienia hipoteki i zastawu;

– ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości;

– naruszenia warunków zabudowy;

– uzyskiwania pozwoleń na budowę i pozwoleń na dokonywanie zmian;

– nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z nieruchomościami;

– dziedziczenia nieruchomości;

– ustanowienia służebności na nieruchomości.

Przypominam, że wyżej wskazany katalog spraw ma charakter przykładowy i nie stanowi wyczerpującej oferty mojej Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa nieruchomości. Jeżeli Państwa sprawa nie znajduje się powyżej i zastanawiacie się, czy będę mógł ją przyjąć do prowadzenia – zachęcam do kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej odpowiem na wszystkie pytania.

Dlaczego warto skorzystać z usług prawnika nieruchomości Gdańsk?

Nawiązanie współpracy z prawnikiem, w szczególności adwokatem lub radcą prawnym, zwiększa Państwa bezpieczeństwo w obrocie prawnym. Prawnik specjalizujący się w prawie nieruchomości zabezpieczy Państwa interesy i podejmie się niezbędnych czynności, które będą zmierzały do wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania.

Od lat wspieram swoich Klientów w sprawach dotyczących nieruchomości. Prowadzę rozległą praktykę zawodową w tym zakresie i z dużym prawdopodobieństwem będę w stanie zaproponować Państwu optymalne rozwiązania.

W pierwszym rzędzie przeanalizuję Państwa sprawę, a następnie ustalimy cele naszej współpracy. Będę dobierał rozwiązania natury prawnej w taki sposób, aby w największym możliwym stopniu przyczynić się do ich osiągnięcia.

Przejmę na siebie cały ciężar prowadzenia sprawy i będę rzecznikiem Państwa interesów – na sali sądowej oraz poza nią.

Kancelaria Nieruchomości Gdańsk

Jak uzyskać zapłatę od nierzetelnego najemcy?

Wynajmujecie Państwo nieruchomości i najemca nie płaci czynszu? Zastanawiacie się w jaki sposób odzyskać należne Wam pieniądze? Pomoc prawnik nieruchomości Gdańsk może okazać się nieoceniona. Autorytet i doświadczenie Kancelarii Adwokackiej potrafi sprawić, że dłużnicy wykonają swoje zobowiązanie – w obawie przed konsekwencjami natury prawnej.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że najemca nie zapłaci czynszu. Powodów wyżej wskazanego stanu rzeczy może być wiele, ale z punktu widzenia wynajmującego nie mają one znaczenia – chodzi przecież o odzyskanie pieniędzy.

Wobec pojawiających się problemów z zapłatą czynszu należy wysłać do najemcy pisemne wezwanie do zapłaty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W rzeczonym dokumencie należy wskazać kwotę zadłużenia, rachunek bankowy na który winna zostać wpłacona należność oraz termin, w którym dłużnik powinien wykonać swoje zobowiązanie.

Wobec braku reakcji na pisemne wezwanie do zapłaty – sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego. Po uzyskaniu wyroku zasądzającego kwotę czynszu – w większości przypadków dłużnicy dokonają zapłaty.

W innym przypadku – należy skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Komornik będzie poszukiwał majątku dłużnika, z którego będzie mógł zaspokoić się wierzyciel. Najczęściej komornik zajmie wynagrodzenie dłużnika i jego majątek ruchomy.

Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i poszukujecie w Gdańsku prawnika, który zajmuje się szeroko rozumianym prawem nieruchomości – zapraszam do kontaktu. Od lat wspieram swoich Klientów w sprawach o zapłatę zaległego czynszu. Zajmę się wszystkimi formalnościami, nie wyłączając przygotowania pozwu o zapłatę czynszu oraz innych dokumentów procesowych.

Prawnik nieruchomości Gdańsk – dane kontaktowe

Jeżeli doświadczacie Państwo problemów prawnych z zakresu prawa nieruchomości – zapraszam do nawiązania kontaktu. Chętnie przeanalizuję Państwa sprawę i zaproponuję strategię działania. Jednocześnie przedstawię ofertę mojej Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku na prowadzenie sprawy.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dziedziny prawa obejmuje prawo nieruchomości?

Prawo nieruchomości obejmuje wiele dziedzin prawa np. prawo cywilne. Moja pomoc prawna obejmuje wszystkie z nich.

Na czym polega pomoc prawna z zakresu prawa nieruchomości?

Pomoc prawna obejmuje przede wszystkim doradztwo prawne, analizę i przygotowanie dokumentów oraz reprezentację w Sądzie.

Ile kosztuje pomoc prawna?

Koszt pomocy prawnej zależy od stopnia skomplikowania problemu prawnego. Sama wycena prowadzenia sprawy jest darmowa.

Jak skontaktować się z Kancelarią?

Pozostawiam do Państwa dyspozycji trzy metody kontaktu, a mianowicie telefonicznie - 660-706-634, za pośrednictwem poczty email - kancelaria@adwokatmichalsokolowski.pl oraz przy użyciu formularza kontaktowego.

Poszukujesz pomocy prawnej w Gdańsku lub okolicach?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji w zakładce „kontakt” znajduje się formularz kontaktowy, adres e-mail oraz numer telefonu.