Sprzedaż majątku przed ogłoszeniem upadłości

Czy można sprzedać majątek przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej?

Sprzedaż majątku przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej – czy jest dopuszczalna? Na co zwrócić szczególną uwagę? Jakie są skutki prawne taki czynności? Zapraszam do lektury.